comment 0

1) U ime Allaha…

Svako djelo koje učiniš ucini ga u ime Allaha. U teoriji smo čuli kako djela činimo u ime Allaha i nek to bude i u praksi. Neka ti je stalno Allah u mislima i tako ćeš znati da obožavaš i da djela činiš samo radi Allaha.

Leave a Reply