comment 0

4) Sufara

Sufara je arapsko (Kur'ansko) pismo.

Svaki musliman bi trebao naučiti sufaru kako bi citao / učio Kur'an.

Leave a Reply